Usługi outsourcingu stanowią nowoczesną formę zarządzania polegającą na zlecaniu poszczególnych zadań, a nawet oddelegowaniu całych działów przedsiębiorstwa firmom zewnętrznym. Takie podejście popularne jest nie tylko w branży IT, ale również w produkcji, czy w usługach inżynieryjnych. Outsourcing może być wykorzystywany w zakresie całego cyklu życia produktu – od stworzenia koncepcji, przez projektowanie, prototypowanie, wdrażanie oraz testowanie.

Co wchodzi w skład outsourcingu usług inżynieryjnych biura konstrukcyjnego MManufaktura?

Dzięki nowoczesnym metodom komunikacji oraz zaawansowanym narzędziom przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na zlecanie usług inżynieryjnych firmom zewnętrznym.

W skład takiej usługi wchodzą:

  • Projektowanie maszyn i urządzeń
  • Inżynieria wsteczna
  • Budowa prototypów
  • Tworzenie i zarządzanie dokumentacjami technicznymi
  • Przeprowadzanie symulacji

Outsourcing usług biura konstrukcyjnego MManufaktura dotyczy zarówno prostych projektów, jak i skomplikowanych oraz wieloetapowych zleceń. Nasza pełna oferta.

Zalety outsourcingu usług inżynieryjnych

Wśród niewątpliwych korzyści, jakie czerpią klienci, decydujący się na outsourcing usług biura konstrukcyjnego MManufaktura należy zaliczyć znaczące obniżenie kosztów na wielu płaszczyznach, redukcja nakładów pracy i obciążania pracowników, czy brak konieczności inwestowania w sprzęt i oprogramowanie.

Niższe koszta stałe

Rozwijanie firmy o dodatkowe działy inżynieryjne może być nieopłacalnym ekonomicznie posunięciem. Konieczność utrzymania pracowników oraz stworzenia im miejsca pracy – w tym zakup i opłacanie licencji profesjonalnego oprogramowania, czy urządzeń, może rozminąć się z rzeczywistym zaspokojeniem potrzeb przedsiębiorstwa. Poza tym utrzymanie nowej kadry inżynieryjnej jest obciążające dla firmowych struktur.

Outsourcing usług wyspecjalizowanych inżynierów i specjalistów pozwala zredukować koszty stałe nawet o kilkadziesiąt procent. Ponadto odciąża firmę od podejmowania wielu działań związanych z rekrutacją oraz utrzymywaniem pracowników, oraz oprogramowania i osprzętu. Wiele przedsiębiorstw ma do wykonania wyłącznie pojedyncze zlecenia z zakresu projektowania, prototypowania, czy symulacji. Bezcelowe jest wtedy tworzenie własnego zespołu inżynierów. Zlecanie usług inżynieryjnych podwykonawcom jest w takich przypadkach zdecydowanie wygodniejsze i szybsze. Poza tym umożliwia dostęp do najbardziej utalentowanych specjalistów.

Najwyższy poziom jakości i terminowość w przypadku dużych i mniejszych projektów

Zawierając umowę o świadczenie usług inżynieryjnych, możliwe jest zachowanie najwyższej jakości finalnych produktów, a także całkowitej terminowości zlecenia. Co więcej, nasze biuro konstrukcyjne rozlicza się także za pomocą zryczałtowaniej opłaty. Dzięki temu klient nie jest narażony na ukryte, dodatkowe koszta i otrzymuje właściwą wycenę już na etapie zawiązywania współpracy.

Wszelkie warunki dotyczące usług outsourcingu określane są na umowie, która chroni interes klienta. Wobec tego niezależnie od wielkości projektu, czy jego skomplikowania, firma po zapoznaniu się z przedmiotem zlecenia, jest w stanie dostarczyć możliwie najlepsze rozwiązania.

By to osiągnąć, nierzadko konieczne jest zachowanie odpowiedniej komunikacji z klientem, która pozwoli świadczyć usługi w pełni dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw. Nasze biuro konstrukcyjne umożliwia pracę wraz z klientem – na miejscu u klienta lub zdalnie.