Dokumentacja techniczno-rozruchowa (DTR), zwana również paszportem maszyny, jest jednym z istotniejszych dokumentów określających pełną charakterystykę, parametry i funkcjonalności konkretnych maszyn i urządzeń, a także wykaz ich części, instrukcję obsługi, czy rysunek techniczny.


Właśnie dlatego prawidłowo wykonana DTR jest tak istotna.

Dokumentacja Techniczno-Rozruchowa musi być zgodna z dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.

Na DTR urządzenia lub maszyny składają się następujące elementy:

 

 • charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne,
 • rysunek zewnętrzny,
 • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego,
 • schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne,
 • schematy funkcjonowania,
 • instrukcję użytkowania,
 • instrukcję obsługi,
 • instrukcję konserwacji i smarowania,
 • instrukcję BHP,
 • normatywy remontowe,
 • wykaz części zamiennych,
 • wykaz części zapasowych,
 • wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia,
 • wykaz załączonych rysunków.

 

Dlaczego Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest ważna?

DTR jest niezbędna by urządzenie lub maszyna były dopuszczone do pracy. Bez tego dokumentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, maszyna lub urządzenie nie będą mogły zostać oznakowane znakiem „CE”, przez co nie będą  mogły być eksploatowane w sposób legalny.

Co więcej, dokument DTR jest istotny z punktu widzenia poprawnego użytkowania maszyny lub urządzenia, w tym: przestrzegania zalecanych przez producenta zasad BHP i bezpiecznej obsługi urządzenia lub maszyny.

DTR stanowi podstawę do przeprowadzanych napraw, remontów oraz bieżącego utrzymania maszyny bądź urządzenia. Bez dostępu do Dokumentacji Techniczno-Ruchowej, zapoznanie się z parametrami technicznymi i specyfiką pracy urządzenia, lub maszyny będzie znacząco utrudnione, co może determinować nieprawidłową pracę, wypadki i awarie stanowiące niepotrzebny i kosztowny wydatek dla przedsiębiorstwa.

Interesuje cię kompletna usługa projektowania maszyn?

Potrzebujesz wsparcia oraz interesuje Cię outsourcing? Dowiedz się więcej.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.